All Stories Tagged With mời tất cả bạn trong Facebook

Mời tất cả Friend trong Facebook với FACEBOOK FRIEND INVITER

Mời tất cả Friend trong Facebook với FACEBOOK FRIEND INVITER

Bạn có 1 sự kiện hay muốn mời tất cả bạn bè của mình tham gia, rất dễ nếu chỉ có 100-200 nhưng với những bạn có tới 2-3k bạn thì sẽ rất mệt. Mình đã tham khảo và tìm ra phương án để mới …

Tags: , ,