Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn chi tiết chạy quảng cáo Facebook: tạo tài khoản, chạy quảng cáo, kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc cho người mới bắt đầu.

  • Tạo tài khoản quảng cáo Facebook
  • Chạy quảng cáo Facebook
  • Kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook
  • Hỏi đáp quảng cáo Facebook
  • Liên hệ quảng cáo Facebook

1 - Tạo tài khoản quảng cáo Facebook

1.1 Những yêu cầu trước khi tạo tài khoản Facebook

  • Bạn cần có tài khoản Facebook cá nhân hay nick Facebook (tạo tài khoản facebook)
  • Tài khoản Facebook cá nhân tạo tối thiểu trước 10 ngày
  • Tài khoản Facebook cá nhân đầy đủ thông tin và chưa từng chạy quảng cáo facebook
  • Cần có thẻ visa thanh toán quốc tế hoặc tài khoản MoMo

 

1.2 Tạo tài khoản quảng cáo cho cá nhân

Bước 1: 

Bước 2: 

Bước 3: 

1.3 Tạo tài khoản quảng cáo cho doanh nghiệp

2 - Chạy quảng cáo Facebook

 

3 - Kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook

 

4 - Hỏi đáp quảng cáo Facebook

 

5 - Liên hệ quảng cáo Facebook